55B Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Thành - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ VÒNG SƠ TUYỂN


STT Họ tên Số báo danh
1 Phạm Hùng Ân 601
2 Nguyễn Quốc Bảo 634
3 Đinh Kim Cương 651
4 Nguyễn Phát Đạt 643
5 Bùi Tấn Đạt 692
6 Nguyễn Thị Thu Diễm 636
7 Nguyễn Thị Thanh Diệu 602
8 Nguyễn Thị Ánh Diệu 674
9 Nguyễn Anh Đức 647
10 Hà Văn Đức 691
11 Trần Văn Duy 627
12 Bùi Ngọc Minh Duy 679
13 Nguyễn Thị Duyên 603
14 Hoàng Đỗ Nguyên Hà 629
15 Vũ Thu Hằng 656
16 Lê Văn Hậu 672
17 Trần Thị Thu Hiền 606
18 Nguyễn Thị Thu Hiền 617
19 Đỗ Nguyễn Thảo Hiền 628
20 Nguyễn Thị Ánh Hoa 607
21 Đậu Thị Hoa 649
22 Lê Minh Hòa 673
23 Lê Quốc Huy 686
24 Bùi Trần Nhật Khánh 682
25 MC Lê Khôi 696
26 Nguyễn Thị Ngọc Loan 619
27 Mai Phúc Minh 626
28 Nguyễn Văn Minh 635
29 Trần Thị Mừng 657
30 Mai Tấn Năng 660
31 Cao Thị Thúy Nga 638
32 Nguyễn Tấn Ngà 695
33 Hà Thị Bích Ngân 658
34 Đặng Trần Ngọc 668
35 Phùng Nguyễn Hồng Ngọc 659
36 Trương Công Hoàng Nguyên 653
37 Nguyễn Hồng Nhi 618
38 Nguyễn Thanh Nhí 650
39 Phạm Thị Xuân Nữ 654
40 MC Đình Phong 661
41 Huỳnh Quốc Phú 667
42 Vương Thiên Phúc 655
43 Lê Mỹ Phương 664
44 MC Vinh Quang 689
45 Nguyễn Thanh Sang 690
46 Lê Phước Tài 685
47 Huỳnh Bảo Thạch 625
48 Đặng Thị Hồng Thắm 608
49 Nguyễn Phước Thắng 644
50 Mạc Kim Thắng 669
51 Nguyễn Phú Phương Thanh 688
52 Trương Thị Thu Thảo 630
53 Hồ Thị Thu Thảo 641
54 Đỗ Thân Thi 624
55 Nguyễn Ngọc Thịnh 609
56 Nguyễn Văn Thông 612
57 Nguyễn Thị Thanh Thu 631
58 Đỗ Thị Thanh Thúy 676
59 Đoàn Thị Kiều Tiên 677
60 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 699
61 Nguyễn Xuân Tính 642
62 Dương Thị Bích Trăm 616
63 Trần Thị Ngọc Trang 662
64 Thị Truyền 621
65 Trần Ngọc Tú 605
66 Huỳnh Cẩm Tú 633
67 Trần Thiện Tùng 640
68 Tô Khánh Tường 694
69 Đinh Thị Thanh Tuyền 637
70 Cao Thị Minh Tuyền 698
71 Nguyễn Phương Uyên 648
72 Trần Thị Yên Vi 697
73 Nguyễn Hoàng Việt 683
74 Lăng Hoàng Vinh 675
75 Võ Thị Thúy Vy 639

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI


STT Họ tên Số báo danh
1 Nguyễn Quốc Bảo 634
2 Nguyễn Thị Ánh Diệu 674
3 Nguyễn Anh Đức 647
4 Hà Văn Đức 691
5 Nguyễn Thị Duyên 603
6 Vũ Thu Hằng 656
7 Lê Văn Hậu 672
8 Đỗ Nguyễn Thảo Hiền 628
9 Đậu Thị Hoa 649
10 Lê Minh Hòa 673
11 Lê Quốc Huy 686
12 Bùi Trần Nhật Khánh 682
13 Nguyễn Thị Ngọc Loan 619
14 Nguyễn Văn Minh 635
15 Cao Thị Thúy Nga 638
16 Nguyễn Tấn Ngà 695
17 Hà Thị Bích Ngân 658
18 Phùng Nguyễn Hồng Ngọc 659
19 Đặng Trần Ngọc 668
20 Trương Công Hoàng Nguyên 653
21 Phạm Thị Xuân Nữ 654
22 Vương Thiên Phúc 655
23 Lê Mỹ Phương 664
24 MC Vinh Quang 689
25 Huỳnh Bảo Thạch 625
26 Đặng Thị Hồng Thắm 608
27 Nguyễn Phước Thắng 644
28 Mạc Kim Thắng 669
29 Nguyễn Phú Phương Thanh 688
30 Hồ Thị Thu Thảo 641
31 Nguyễn Văn Thông 612
32 Nguyễn Thị Thanh Thu 631
33 Đỗ Thị Thanh Thúy 676
34 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 699
35 Thị Truyền 621
36 Trần Ngọc Tú 605
37 Huỳnh Cẩm Tú 633
38 Tô Khánh Tường 694
39 Cao Thị Minh Tuyền 698
40 Nguyễn Phương Uyên 648
41 Lăng Hoàng Vinh 675

KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT 1


Họ tên Số báo danh
Nguyễn Thị Duyên 603
Đặng Thị Hồng Thắm 608
Nguyễn Thị Ngọc Loan 619
Huỳnh Bảo Thạch 625
Đỗ Nguyễn Thảo Hiền 628
Nguyễn Thị Thanh Thu 631
Huỳnh Cẩm Tú 633
Nguyễn Quốc Bảo 634
Hồ Thị Thu Thảo 641
Nguyễn Phước Thắng 644
Nguyễn Anh Đức 647
Nguyễn Phương Uyên 648
Trương Công Hoàng Nguyên 653
Vương Thiên Phúc 655
Vũ Thu Hằng 656
Hà Thị Bích Ngân 658
Đặng Trần Ngọc 668
Lê Minh Hòa 673
Lăng Hoàng Vinh 675
Nguyễn Phú Phương Thanh 688
MC Vinh Quang 689
Tô Khánh Tường 694
Nguyễn Tấn Ngà 695
Nguyễn Thị Ngọc Tiên 699

KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT 2


Họ tên Số báo danh
Nguyễn Thị Duyên 603
Nguyễn Thị Ngọc Loan 619
Đỗ Nguyễn Thảo Hiền 628
Nguyễn Thị Thanh Thu 631
Huỳnh Cẩm Tú 633
Hồ Thị Thu Thảo 641
Minh Thắng 644
Nguyễn Anh Đức 647
Vương Thiên Phúc 655
Vũ Thu Hằng 656
Lê Minh Hòa 673
MC Vinh Quang 689

KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT 3


Họ tên Số báo danh
Nguyễn Thị Ngọc Loan 619
Huỳnh Cẩm Tú 633
Minh Thắng 644
Nguyễn Anh Đức 647
Vương Thiên Phúc 655
Vũ Thu Hằng 656
Lê Minh Hòa 673
Vinh Quang 689

KẾT QUẢ VÒNG LỘI NGƯỢC DÒNG


Họ tên Số báo danh
NGUYỄN QUỐC BẢO 634
ĐẶNG TRẦN NGỌC 668
NGUYỄN PHÚ PHƯƠNG THANH 688
NGUYỄN TẤN NGÀ 695

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT


Họ tên Số báo danh
●▬๑ Quán quân 2 ๑▬●
MINH THẮNG 644
●▬๑ Á quân 1 ๑▬●
NGUYỄN ANH ĐỨC 647
VŨ THU HẰNG 656
●▬๑ Á quân 2 ๑▬●
HUỲNH CẨM TÚ 633
Vinh Quang 689
NGUYỄN TẤN NGÀ 695
●▬๑ Miss Duyên dáng ๑▬●
GIÁNG NGỌC 668
●▬๑ Thí sinh có chất giọng đẹp nhất ๑▬●
LÊ MINH HÒA 673
●▬๑ Phong cách ấn tượng ๑▬●
VƯƠNG THIÊN PHÚC 655
●▬๑ Gương mặt ấn tượng ๑▬●
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 619
●▬๑ THÍ SINH Triển vọng ๑▬●
NGUYỄN QUỐC BẢO 634
NGUYỄN PHÚ PHƯƠNG THANH 688
●▬๑ Thí sinh được yêu thích nhất ๑▬●
VINH QUANG 689

Đơn vị tổ chức

Mọi thắc mắc và hỗ trợ xin liên hệ: info@toilanguoidanchuongtrinh.vn