55B Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Thành - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ VÒNG SƠ TUYỂN (15/05 - 16/05/2018)


STT Họ tên Số báo danh
1 Bùi Thị Hương Lan 002
2 Nguyễn Vũ Huy Hoàng 003
3 Lê Thị Kiều Diễm 005
4 Nguyễn Thị Dung 007
5 Lê Mỹ Trang 008
6 Lê Thị Quỳnh 025
7 Dương Đức Nhã 027
8 Lê Nữ Yến Nhi 029
9 Văn Thanh Nhàn 031
10 Nguyễn Văn Thông 033
11 Lã Quang Thảo Trúc 149
12 Phạm Thị Linh 151
13 Nguyễn Đại Dũng 154
14 Hoàng Thị Hồng Hà 160
15 Phạm Thị Thanh Tuyền 166
16 Đỗ Thị Thủy Tiên 180
17 Lê Hoài Đẳng 181
18 Đỗ Tuấn Tú 184
19 Vũ Nam Đàn 185
20 Ngô Vũ Thanh Hoài 188
21 Trần Bảo Châu 195
22 Huỳnh Phạm Nga Quỳnh 203
23 Lâm Cao Sơn 204
24 Lê Ngọc Quỳnh Trang 207
25 Thạch Thị Mỹ Tuyền 210
26 Trần Huy Cường 212
27 Nguyễn Thị Thanh Thùy 214
28 Lê Anh Khoa 215
29 Vũ Hùng Vinh 216
30 Lê Thanh Lộc 218
31 Võ Minh Phụng 219
32 Trương Thanh Thái 230
33 Dương Thị Thắm 231
34 Đinh Thị Trang 232
35 Đoàn Nguyễn Thoại 233
36 Văn Hùng 239
37 Nguyễn Quốc Tuấn 280
38 Du Hoài Ân 301
39 Trần Thị Ngọc Lệ 304
40 Nguyễn Hoàng Mai Phương 306
41 Đặng Thị Cẩm Linh 307
42 Lê Văn Cương 308
43 Hoàng Thị Dịu Tiên 311
44 Bùi Trần Nhật Khánh 312
45 Lê Thị Thùy Trang 313
46 Võ Thị Thu Phượng 320
47 Nguyễn Trường Lưu 321
48 Nguyễn Thị Linh ( Khánh Linh) 322
49 Nguyễn Thị Kim Oanh 323
50 Nguyễn Phương Mai 325
51 Soa Don Tri 326
52 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 327
53 Tăng Ái Như 328
54 Lê Văn Hùng 329
55 Lương Thị Thắm 330
56 Huỳnh Thị Thanh Thủy 333
57 Trần Huỳnh Phương Thảo 411
58 Bùi Tuấn Anh 413
59 Cao Minh Nghĩa 414
60 Vũ Thụy Phương Trang 416
61 Khải Hoàng 420
62 Trịnh Thị Mỹ Hồng 422
63 Nguyễn Văn Thà 423
64 Đỗ Thị Thanh Thúy 424
65 Mai Nguyên Bảo Sơn 427
66 Đào Huy Hoàng 430
67 Lê Trương Công Hậu 432
68 Cao Thị Thúy Nga 433
69 Võ Hồng Nguyên 434
70 Đinh Minh Phú 435
71 Hồ Anh Khén 436
72 Nguyễn Hoàng Vĩnh 437
73 Từ Hữu Phước 438
74 Lê Thị Mỹ Duyên 440
75 Nguyễn Thị Lệ Quyên 442
76 Trần Thị Như Quỳnh 444
77 Nguyễn Thị Thanh Thảo 448
78 Trương Yến Yến 449
79 Nguyễn Vinh Quang (Nguyễn Văn Thoại) 450
80 Lê Trọng Nghĩa 456
81 Phan Thị Mỹ Duyên 457
82 Lê Minh Hòa 458
83 Huỳnh Minh Quân 460
84 Lê Thanh Mai 461
85 Đoàn Thị Thu Hà 463
86 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như Phụng 464
87 Phùng Phương Anh 465
88 Huỳnh Hữu Duy 466
89 Hồng Phúc 467
90 Nguyễn Văn Phúc 468
91 Bùi Ngọc Minh Duy 469
92 Huỳnh Thị Như Ý 470
93 Châu Uyên Minh 495
94 Lại Diệu Thúy Quỳnh 496
95 Phạm Chí Linh 497
96 Nguyễn Phú Trịnh Ánh 498
97 Nguyễn Hoàng Trọng 499
98 Vương Thị Hằng 502
99 Thục Vanh 503
100 Nguyễn Thùy Duyên 508
101 Phạm Thành Ngọc 535
102 Phan Hoàng Luân 537
103 Quang Tâm ( Ka Nguyễn) 551
104 Hà Thị Thắm 554

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI (21/05/2018)


STT Họ tên Số báo danh
1 Nguyễn Vũ Huy Hoàng 003
2 Lê Mỹ Trang 008
3 Lê Thị Quỳnh 025
4 Dương Đức Nhã 027
5 Lã Quang Thảo Trúc 149
6 Phạm Linh 151
7 Nguyễn Đại Dũng 154
8 Phạm Thị Thanh Tuyền 166
9 Đỗ Thị Thủy Tiên 180
10 Ngô Vũ Thanh Hoài 188
11 Trần Bảo Châu 195
12 Lâm Cao Sơn 204
13 Lê Ngọc Quỳnh Trang 207
14 Trần Huy Cường 212
15 Anh Khoa 215
16 Võ Minh Phụng 219
17 Trương Thanh Thái 230
18 Đoàn Nguyễn Thoại 233
19 Nguyễn Quốc Tuấn 280
20 Hoàng Thị Dịu Tiên 311
21 Bùi Trần Nhật Khánh 312
22 Lê Thị Thùy Trang 313
23 Võ Thị Thu Phượng 320
24 Khánh Linh 322
25 Kim Oanh 323
26 Soa Don Tri 326
27 Tăng Ái Như 328
28 Lương Thị Thắm 330
29 Huỳnh Thị Thanh Thủy 333
30 Khải Hoàng 420
31 Nguyễn Văn Thà 423
32 Đào Huy Hoàng 430
33 Võ Hồng Nguyên 434
34 Nguyễn Hoàng Vĩnh 437
35 Lê Thị Mỹ Duyên 440
36 Trương Yến Yến 449
37 Vinh Quang 450
38 Phan Thị Mỹ Duyên 457
39 Huỳnh Minh Quân 460
40 Đoàn Thị Thu Hà 463
41 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như Phụng 464
42 Phùng Phương Anh 465
43 Huỳnh Hữu Duy 466
44 Nguyễn Văn Phúc 468
45 Châu Uyên Minh 495
46 Lại Diệu Thúy Quỳnh 496
47 Chí Linh 497
48 Thục Vanh 503
49 Nguyễn Thùy Duyên 508
50 Phạm Thành Ngọc 535
51 Hoàng Luân 537
52 Quang Tâm (Ka Nguyễn) 551

KẾT QUẢ VÒNG LẬP TEAM (27/05/2018)


Họ tên Số báo danh
●▬๑ Team Đào Duy - Hoàng Dung ๑▬●
Hoàng Thị Dịu Tiên 311
Phùng Phương Anh 465
Nguyễn Thùy Duyên 508
Lâm Cao Sơn 204
Võ Minh Phụng 219
Bùi Trần Nhật Khánh 312
Nguyễn Đỗ Quỳnh Như Phụng 464
Đỗ Tuấn Tú 184
●▬๑ Team Hoài Hương - Phương Uyên ๑▬●
Quang Tâm ( Ka Nguyễn) 551
Phạm Thành Ngọc 535
Nguyễn Hoàng Vĩnh 437
Đỗ Thị Thủy Tiên 180
Đào Huy Hoàng 430
Châu Uyên Minh 495
Phan Hoàng Luân 537
Lê Thị Quỳnh 025
●▬๑ Team Hữu Tài - Chúc Linh ๑▬●
Phạm Chí Linh 497
Ngô Vũ Thanh Hoài 188
Nguyễn Đại Dũng 154
Phạm Thị Thanh Tuyền 166
Phan Thị Mỹ Duyên 457
Võ Thị Thu Phượng 320
Nguyễn Quốc Tuấn 280
Trần Huy Cường 212

KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT 1 (05/06/2018)


Họ tên Số báo danh
●▬๑ Team Đào Duy - Hoàng Dung ๑▬●
Hoàng Thị Dịu Tiên 311
Phùng Phương Anh 465
Lâm Cao Sơn 204
Bùi Trần Nhật Khánh 312
Đỗ Tuấn Tú 184
●▬๑ Team Hoài Hương - Phương Uyên ๑▬●
Quang Tâm ( Ka Nguyễn) 551
Nguyễn Hoàng Vĩnh 437
Đỗ Thị Thủy Tiên 180
Phan Hoàng Luân 537
Lê Thị Quỳnh 025
●▬๑ Team Hữu Tài - Chúc Linh ๑▬●
Ngô Vũ Thanh Hoài 188
Nguyễn Đại Dũng 154
Phạm Thị Thanh Tuyền 166
Phan Thị Mỹ Duyên 457
Trần Huy Cường 212

KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT 2 (25/06/2018)


Họ tên Số báo danh
●▬๑ TOP 8 ๑▬●
Nguyễn Đại Dũng 154
Đỗ Thị Thủy Tiên 180
Đỗ Tuấn Tú 184
Ngô Vũ Thanh Hoài 188
Trần Huy Cường 212
Hoàng Thị Dịu Tiên 311
Nguyễn Hoàng Vĩnh 437
Quang Tâm ( Ka Nguyễn) 551

KẾT QUẢ VÒNG LỘI NGƯỢC DÒNG (02/07/2018)


Họ tên Số báo danh
Võ Thị Thu Phượng 320
Phạm Thị Thanh Tuyền 166
Bùi Trần Nhật Khánh 312
Lâm Cao Sơn 204
Phùng Phương Anh 465

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT (18/07/2018)


Họ tên Số báo danh
●▬๑ Quán quân Micro Vàng 2018 ๑▬●
Ka Nguyễn (Trịnh Hoài Quang Tâm) 551
●▬๑ Á quân ๑▬●
Đỗ Thị Thủy Tiên 180
Ngô Vũ Thanh Hoài 188
●▬๑ Giải ba ๑▬●
Phạm Thị Thanh Tuyền 166
Lê Thị Quỳnh 025
Đỗ Tuấn Tú 184
Võ Thị Thu Phượng 320

Đơn vị tổ chức

Mọi thắc mắc và hỗ trợ xin liên hệ: info@toilanguoidanchuongtrinh.vn